Výstavní informace

 V tomto článku jsme se snažili pro Vás stručně shrnout veškeré informace, které budete potřebovat při přihlášení Vašeho psa na výstavu. :) 
 

Výstavy psů, plno lidí nechápe proč vlastně vznikly a co na nich lidé dělají a k čemu jsou dobré. My Vám chceme přiblížit nejen to nejpodstatnější jako jsou známky a tituly, ale také proč se většina z nás na tyto výstavy vydává. :) Na začátku tohoto článku jsme Vám přiblížili pár otázek, které vám pomohou rychleji nahlédnout to do tohoto světa.

 

 1. Proč se pořádají?
  Jedná se o veřejné psí akce, kde naleznete nespočet plemen psů, která jsou rozdělena do deseti FCI skupin. Můžete se zde seznámit s chovateli, zjistit informace o plemeni, které se vám líbí, či si ho plánujete pořídit. Výstavy se samtzřejmě pořádají i proto, aby se mohly získávat jednotlivé tituly, které slouží k udělení šampionátů. Pokud má pes jakýkoli šampionát, například Šampion České republiky, obdržel ho na základě již zmíněných titulů, které obdrží jedinec, který nejlépe představuje dané plemeno. Každá rasa má svůj standart, tedy zjednudušeně, jak má daný pes vypadat, a dle toho posuzují rozhodčí na výstavách. Samozřejmostí jsou na výstavách i různé stánky s potřebami pro psy, jako jsou krmiva, hračky, pamlsky, vodítka apod. Na některých výstavách probíhají ukázky psích sportů - jako agility, dog dancing, flyball apod. 

   

 2. Co se vlastně na výstavách psů děje?

Posuzuje, předvádí se jedinci, kteří představují daná plemena a rozhodčí z nich vybírá toho nejlepšího, tzn. takové zvíře, které se nejvíce podobá standardu plemene.


Vše začíná výběrem výstavy, to znamená město, kde se výstava koná, či druhem výstavy. Pokud někomu schází určitý titul bude vyhledávat k tomu určitý druh výstavy. Ale o tom za chvilku. 

V České republice se můžete účastnit několik druhů výstav:

 • Mezinárodní
  - Nejvyšší možný typ výstavy, těchto výstav je jen několik do roka a jsou důležité z hlediska možnosti získání titulů pro udělování šampionátů. Konají se ve velkých městech, kde je účast až kolem 2000 psů i z evropských zemí.

 • Národní
   - Další z vyššího typu výstavy, národních výstav je také malé množství a obdržet na něj můžete například titul Národního vítěze.

 • Speciální

 • Klubové
  - Tyto dva typy výstav si pořádá každý klub určitého plemene zvlášť. Existují tedy výstavy jen pro Německé dogy, Vlkodavy, Briardy apod. Na těchto výstavách se vždy sejdou zástupci dané rasy a rozhodčími bývají povětšinou specialisté.

 • Krajské

 • Oblastní
  - "Nejnižší" typ výstavy. Těchto výstav se pořádá po celé České republice několik. Pořádají je menší kynologické organizace, bývají konány venku na větších prostranstvích. Hodně lidí se hlásí na tyto výstavy na začátky aby svého psa nejen socializovali ale také si mohli vytzkoušet jak to na výstavách chodí. :) 

  Speciální výstavou je výstava nazvaná: 
   

 • Šampion šampionů
  -
  tato výstava je odlišná od ostatních výše uvedených. Koná se 1x ročně a mohou se do ní příhlásit pouze jedinci s uznanými tituly: ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION, ČESKÝ ŠAMPION, ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION, ŠAMPION ČMKU, MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY (C.I.B) nebo MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION (C.I.E), proto i název soutěže Šampion šampionů. :)

S těmito druhy výstav se můžete účastnit i v zahraničí. Zvláštní výstavou, kterou chceme ještě zmínit je výstava zvaná Crufts.

 • Crufts
  -Je jedna z nejstarších a nejprestižnějších výstav, které se můžete zúčastnit. Je pořádaná anglickým kynologickým klubem ve městě Birmingham. Na tuto výstavu je nutné se kvalifikovat, tzn. obdržet nominaci na Crufts. Tyto nominace je možné získat na mezinárodních výstavách jak u nás, tak i v zahraničí, ale pozor, jedná se jen o omezený počet výstav, na které nominaci můžete obdržet. V České republice jsou to nyní dvě mezinárodní výstavy, a to Brno a Mladá Boleslav. Nominaci automaticky získává jedinec, který obdržel titul CACIB a BOJ. 


 

Pokud již máte vybranou výstavu, nebo pojedete tam, kam to máte nejblíže :), musíte svého psa přihlásit. Na výstavu hlásíme samozřejmě dle plemene a poté dle věku do určité třídy. Nejčastěji se na přihláškách setkáte s:

 • Třída štěňat - 4- 6 měsíců 

 • Třída dorostu - 6 - 9 měsíců

 • Třída mladých - 9 -18 měsíců 

 • Mezitřída - 15 - 24 měsíců

 • Třída otevřená - od 15 měsíců

 • Třída pracovní - od 15 měsíců (pro vstup do této třídy je třeba doložit požadovaný certifikát - složení pracovní zkoušky)

 • Třída šampionů(vítězů) - od 15 měsíců (pro vstup do této třídy je třeba doložit požadovaný certifikát - získání národního nebo mezinárodního šampionátu)

 • Třída veteránů - od 8 let


Níže si ukážeme, které tituly můžete získat, jaké jsou pro to podmínky. Jak již jsme zmínili, tituly jsou důležité pro udělování šampionátů. Každá země má své podmínky. Více o výtavních šampionátech najdete zde.

Začneme podmínkami, které musíte splnit pro obdržení titulů, a to takové, že v každé třídě dostáváte známky a určuje se pořadí (první, druhý, třetí..) a to: 

 

Velmi nadějný - Tuto známku obdržíte ve třídě štěňat a dorostu
Nadějný - Tuto známku obdržíte ve třídě štěňat a dorostu

Výborný - Tuto známku obdržíte ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampionů a veteránů a je třeba obdržet pro následné možné udělení titulů. 
Velmi dobrý -Tuto známku obdržíte ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampionů.
Dobrý - Tuto známku obdržíte ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampionů.
Dostatečný - Tuto známku obdržíte ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampionů.
Nedostatečný -Tuto známku obdržíte ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampionů.

Pokud obdržíte známku Výborný 1, máte možnost získat titul určený ke třídě ve které soutěžíte. Udělení titulu není nárokové a pokud se rozhodčí rozhodne zadat známku Výborný 1, bez titulu, má na to právo. 

Tituly, které v jednotlivých třídách můžete obdržet, jsou různé. My se teď podíváme na ty nejdůležitější a to na ty, tituly, které se zadávají na mezinárodních a národnách výstavách.

CAJC - CERTIFICAT D'APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT

Tento titul je možné obdržet ve třídě mladých.

CAC - CERTIFICAT D'APTITUDE AU CHAMPIONAT

Titul, který je možné obdržet od mezitřídy po třídi šampionů.

R. CAC - RESERVE CERTIFICAT DÁPTITUDE AU CHAMPIONAT

Rezervní titul CAC, je možný obdržet po udělený CAC titulu, jedincům, kteří obdrželi známku Výborný 2 v daných třídách.

CACIB - CERTIFICAT D'APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ

Mezinárodní titul, který je možný zadat jedné feně a jednomu psovi z daných tříd, kteří jsou ocenění titulem CAC.

R.CACIB - RESERVE D'APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEUATÉ

Rezervní titul, který je možný zadat psovi a feně, kteří neobdrželi titul CACIB, či mají ocenění Výborný 2, R. CAC.

BOJ - BEST OF JUNIOR
Uděluje se nejlepšímu mladému jedinci, kteří obdržel titul CAJC.

BOV - BEST OF VETERAN
Uděluje se nejlepšímu veteránovi, kteří obdrží známku Výborný 1.

BOS - BEST OF PPOSITE SEX - "Nejlepší opačného pohlaví"

Uděluje se nejlepšímu jedinci, hned po udělení BOB.

BOB - BEST OF BREED - "Nejlepší z plemene"

Nastupují zde jedinci, kteří obdrželi CACIB, BOJ a BOV. Zde se vybírá jeden, který obdrži titul Nejlepšího z plemene. Tento jedinec by měl nastoupit i do závěrečných soutěží.

Závěrečné soutěže, je přehlídka všech jedinců určitých plemen, kteří obdrželi titul BOB, dále může být Nejlepší mladý, Nejlepší štěně, Nejlepší pár apod. tyto soutěže se konají na závěr dne, tedy po posuzování, povětšinou odpoledne.

Tituly, které se zadávají na Krajských a Oblastních výstavách jsou:

VÍTĚZ TŘÍDY

Zadává se psovi/feně od mezitřídy po třídu veteránů.

KRAJSKÝ/OBLASTNÍ VÍTĚZ

Zde nastupují všichni jedinci, kteřá obdrželi titul Vítěz třídy a rozhodčí zde vybírá nejlepšího zástupce plemene. Tento titul umožňuje vstup do závěrečných soutěží.

Doporučujeme přečíst si v katalogu příslušný program a podmínky, které má daná výstava.  :) 

Samozřejmě kromě titulů za kterými většina lidí jezdí, jsou tu i další aspekty, díky kterým jsou výstavy psů navštěvovány. A to například socialiazce psa, jedná se o prostory/místa plné lidí, psů, hluku a podnětů. Na výstavách se také můžete setkat s přáteli, kteří ať mají či nemají stejné plemeno jako vy, tak ale sdílí stejný koníček. :) Nebo jako to děláme my, využíváme psí výstavy k poznávání nových míst. :) Pár fotek například z výstavy psů v Budapešti. :)