PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU SLOVENSKÉHO SUPER GRAND ŠAMPIONA 

  • Po potvrzení titulu Slovenského výstavního šampiona (vystavení diplomu), musí pes získat 4x čekatelství CAC na speciálních, klubových, národních, celorepublikových nebo mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.

  • Čekatelství CAC musí byt udělené ve třídě šampionů od minimálně 3 různýchh rozhodčích. Dvě ze čtyrř čekatelství CAC musí býz získané na mezinárodních výstavách.

  • Akceptované můžou být jen čekatelství CAC, které nebyly použité na jiné šampionáty.
     

Super Grand šampionona na požádání majitele potvrzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava.

K žádosti je potřeba přiložit originály posudkových listů, kopii diplomu Slovenského výstavního šampiona a fotokopii průkazu původu psa.
Čekatelství CAC získané do 31.12.2017 se při žádosti o potvrzení šampionátu musí dokazovat originálem posudkového listu a CAC kartičky. 

Poplatek za Super Grand šampiona činí 15 €. 
Poplatek za vystavení diplomu na výstavišti činí 25€.
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničí 5 €.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.12.2017. Platí od 1.1.2018.

Pre priznanie titulu Super Grand šampión budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014.