Podmínky pro udělení slovenského šampiona štěňat
 

Titul Slovenský šampion štěňat se uděluje:

1. Psovi nebo feně, kteří získali 3x Velmi nadějný 1 (VN1) ve třídě štěňat nebo dorostu, minimálně od dvou rozhoddčí na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku s udělovaným CAC/CAJC.
2. Jeden ze tří potřebných titulů VN1 byl udělený na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB.
3. Jeden ze tří potřebných titulů VN1 se může nahradit jedním CAJC, který získal pes/fena do 12 měsíců svého věku. Tento CAJC se již nemůže  započítat do CAJC potřebných pro udělení Slovenského šampióna krásy mladých.

4. Slovenský šampión šteňat neoprávňuje po zařazení psa nebo fena do třídy šampiónů. Neuvádí se v průkazu původu psa. 

Slovenský šampionát štěňat na požádání majitele potvrzuje:

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

K žádosti je třeba priložit originály posudkových listů z příslušných výstav a fotokopii průkazu původu psa.
Čakatelství CAJC získané do 31.12.2017 se při žádosti o potvrzení šampionátu musí dokazovat originálem posudkového listu a CAJC kartičky. 

 

  • Poplatek za Slovenského šampióna štěňat čiíní 5 €

  • Vystavení diplomu na výstavišti činí 25€.

  • Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničí činí 5 €.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.12.2017. Platí od 1.1.2018
Pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat budú akceptované ocenenia získané od 1.7.2015