PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ SLOVENSKÉHO ŠAMPIONA SKJ

  • Po potvrzení titulu C.I.B. / C.I.E. Mezinárodní kynologickou federací FCI (vystavení diplomu), musí pes získat 4x čekatelství CAC na mezinárodních výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.

  • Čekatelstvá CAC musí být udělené ve třídě šampionů od minimálně 3 rozdílnívh rozhodčí.

  • Akceptované můžou být jen čekatelství CAC, které nebyly použité na jiné šampionáty.

 

SKJ šampionát na základě žádosti majitele potvrzuje:

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

K žádosti je potřeba přiložit originály CAC kartiček, originály posudkových listů, fotokopii diplomu Mezinárodního šampiona – C.I.B./C.I.E.  a fotokopii průkazu původu psa.

Čekatelství CAC získané do 31.12.2017 se při žádosti o potvrzení šampionátu musí dokazovat originálem posudkového listu a CAC kartičky.

Poplatek za Šampióna SKJ činí 15€.

Vystavení diplomu na výstaviišti činí 25€.

Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničí 5 €.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.12.2017.


Platí od 1.1.2018.

Pre priznanie titulu Šampión SKJ budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014.