PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY

 

Slovenský šampión krásy se může udělit:

I.

 • Pes/fena, kteří získali 4x CAC na mezinárodních, národních, celorepublikových, klubových a speciálních výstavách uspořádaných pod záštitou Slovenské kynologické jednoty (SKJ) na území SR.

 • Potřebné CAC byly získané nejméně ve dvou výstavních sezónach (výstavní sezóna = kalendářní rok).

 • CAC byly udělené alespoň dvěma různými rozhodčími.

 • Minimálně jeden CAC ze čtyř potřebných byl získaný na mezinárodní výstavě s udělováním CACIB, další mohou být získané na národní, celorepublikové, klubové nebo speiální výstavě uspořádané pod záštitou Slovenské kynologické jednoty na území SR.

 • Tři Reserve CAC mohou nahradit jeden CAC.

 • CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazený jen třemi Res. CAC z mezinárodních výstav.

 • Nahradit trřemi Res. CAC je možné jen jeden CAC.

 • Akceptované mohou být jen čekatelství CAC, které nebyly použité na jiné šampionáty.
   

II.

Pro pracovní plemena určená ve skupinách FCI (plemena, která mají přiznený titul Interšampion = C.I.B. podmíněné příslušnou zkouškou z výkonu), je možné využit i tuto variantu pru uznání Slovenského šampióna krásy:

Slovenský šampión krásy se může udělit, když :

 • Pes/fena získali 2x CAC na mezinárodních, národních, celorepublikových, klubových a speciálních výstavách uspořádaných pod záštitou Slovenské kynologické jednoty na území SR,

 • Potřebné CAC byly získané nejméně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok),

 • CAC byly udělené dvěma různými rozhodčími

 • Minimálně jeden CAC ze dvou potřebných byl získaný na mezinárodní výstavě s udělovaním CACIB, další může být získaný na národní, celorepublikové, klubové nebo speciální výstavě uspořádané pod záštitou Slovenské kynologické jednoty.

 • Pes/fena úspěšně absolvovali zkoušku z výkonu, která oprávňuje k vystavení mezinárodního pracovního certifikátu pro zařazení do třídy pracovní na mezinárodních výstavách a je zkouškou pro přirozenou práci vzhledem k plemeni.

 • Není možné nahradit jeden CAC třemi res.CAC.

 • Akceptované můžou být jen čekatelství CAC, které nebyly použité na jiné šampionáty.

 • K žádosti o přiznání šampioa je potřeba přiložit pracovní certifikát o úspěšném vykonaní předepsané zkoušky.

Slovenský šampionát krásy na požádání majitela potvrzuje:
 

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
 

K žádosti je třeba přiložit originály posudkových listů a fotokopii průkazu původu psa, u pracovních plemen ještě doložit pracovní certifikát o zkoušce.

Čekatelství CAC získané do 31.12.2017 se při žádosti o potvrzení šampionátu musí dokazovat originálem posudkového listu a CAC kartičky. 

Poplatek za Slovenského šampióna krásy činí 15€. 

Vystavení diplomu na výstavišti činí 25€.

Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničí 5 €.

Podmínky pro udělování čekatelství CAC
 

CAC se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídách - mezitřídě, otvevřené, pracovní a šampiónů.

CAC se může udělit psovi a feně oceněným V1.

CAC se může udělit jak psovi a feně, které už titul Slovenský šampion krásy získali.

Navrhnout psa nebo fenu na CAC může jen rozhodčí oficiálně na výstavu delegovaný.

CAC není nárokovatelný a uděluje se jen při mimořádny'ých kvalitách psa nebo feny.

Psovi a feně, které byli v uvedených třídách ohodnocení známkou V2, může rozhodčí udělit Reserve CAC.

Reserve CAC se může udělit jen ve třídě, v které byl udělený CAC.

Reserve CAC není nárokovatelný a uděluje se jen při mimořádných kvalitách psa nebo feny. 
 

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.12.2017.

Platí od 1.1.2018.