PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA KRÁSY MLADÝCH

  

Titul Slovenský šampión krásy mladých se uděleuje:

  1. Psovi/feně, kteří získali 3x CAJC, minimálně od dvou rozhodčích, na výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.

  2. Minimálně jeden ze tří potřebných CAJC byl udělený na medzinárodní výstavě s udelováním CACIB.

  3. Jeden ze tří potřebných CAJC se může nahradit jedním CAC, který získal pes/fena vě věku do 24 měsíců. Tento CAC se již nemůže započítat do CAC potřebných pro udělení Slovenského šampióna krásy.

  4. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pro zařazení psa/feny do třídy šampionů. Uvádí se v průkazu původu psa.

Slovenský šampionát krásy mladých na požádání majitele potvrzuje:


Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

K žádosti je třeba přiložit originály posudkových listoů z příslušných výstav a fotokopii průkazu původu psa.
Čekatelství CAJC získané do 31.12.2017 se při žádosti o potvrzení šampionátu musí dokazovat originálem posudkového listu a CAJC kartičky. 

Poplatek za Slovenského šampióna krásy mladých činí 15 €. 
Vystavení šampionátu na výstavišti= 25€.
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničí 5 €.

Podmínky pro udelování čakatelství CAJC:

  1. CAJC se může udelovat jen na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ, na kterých se uděluje CAC.

  2. CAJC se uděluje ve třídě mladých jednotlivě psem a fenám.

  3. CAJC se může udelit jen psovi a feně oceněným V1.

  4. Navrhnout psa nebo fenu na CAJC může jen rozhodčí oficiálně delegovaný na výstavu. CAJC není nárokovatelný a uděluje se jen při mimořádných kvalitách psa nebo feny.

     

Schválené na zasadnutí Prezídia SKJ 14.12.2017. Platí od 1.1.2018