PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ SLOVENSKÉHO GRAND ŠAMPIONA

  

  1. Pes/fena musí byt držitelem titulu Slovenský šampión krásy.

  2. Po potvrzení titulu Slovenský šampión krásy, musí pes/fena 3x získat ve třídě šampiónů titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ.

  3. Čekatelství CAC byly udělené alespoň dvěma různymi rozhodčími.

  4. Minimálně jedno čekatelství CAC ze tří potřebných bylo získané na mezinárodní výstavě s udělovaním CACIB, další na mezinárodní, národní nebo speciální výstavě uspořádaných pod záštitou Slovenské kynologické jednoty.

  5. Akceptované mohou byt jen čekatelství CAC, které nebyly použité na jiné šampionáty.
     

Slovenského Grand šampiona na požádání majitele potvrzuje:

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava.

 

K žádosti je potřeba přiložit originály posudkových listů, kopii diplomu Slovenského šampióna krásy a kopii prrůkazu původu psa. 
Čekatelství CAC získané do 31.12.2017 se při žádosti o potvrzení šampionátu musí dokazovat originálem posudkového listu a CAC kartičky. 


 

Poplatek za Slovenského Grand šampiona 15 €. 
Poplatek za vystavení diplomu na výstavišti 25€.
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničí 5 €.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.12.2017. Platí od 1.1.2018.