Mezinárodní šampionáty

Mezinárodní kynologická federace umožňuje získání tzv. Mezinárodních titulů, pro které existují jiné podmínky než pro udělní šampionátů jednolitvých zemí. Níže uvádíme výstavní ale všechny druhy mezinárodnách šampionátů, které lze získat. 

Aby měl pes nárok na titul FCI Mezinárodní šampion musí :
 

  1. 1)  patřit k plemeni definitivně uznanému FCI podle nomenklatury plemen FCI.

  2. 2)  být zapsán v plemenné knize uznané FCI (tzn. zápis do dodatku plemenné knihy není platný);

  3. 3)  být čistokrevný. Pes se považuje za čistokrevného,když jeho rodokmen zahrnuje tři kompletní generace předků registrovaných v plemenných knihách uznaných FCI (registrace v příloze plemenných knih nejsou platné), t.j. jméno psa,zkratku FCI uznané plemenné knihy + číslo zápisu.

    Navíc musí být dodrženy podmínky pro udělování různých certifikátů (CACIB, CACIT, CACIL, CACIAG a CACIOB) tak, jak jsou popsané v různých FCI mezinárodních pravidlech a v dalších požadavcích zahrnutých v současných pravidlech.

Zdroj: www.cmku.cz