Mezinárodní šampion krásy C.I.B.

(Champion International de Beauté)

I.1. Plemena, která podle nomenklatury plemen FCI NEPODLÉHAJÍ zkoušce z výkonu
 

Aby měli nárok na titul C.I.B. ,musí psi splnit následující požadavky:

a) získat ze tří různých zemí od tří různých rozhodčích 4 tituly CACIB (Certificat d’Aptitude au

Championnat International de Beauté) bez ohledu na počet soutěžících psů,
b) mezi prvním a posledním získaným CACIBem musí uplynout období minimálně jednoho roku a

jednoho dne. Toto období má být chápáno následovně: např. od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2012.
 

Pro body a) a b) mohou být národním kynologickým organizacím uděleny výjimky pod podmínkou, žebudou schváleny Předsednictvem FCI.

Každá žádost o C.I.B. titul pro plemena, která nepodléhají zkoušce z výkonu, musí být vyplněna národní kynologickou organizací země, kde má majitel trvalý pobyt.
 

V závislosti na dohodě s některými členy nebo smluvními partnery může kancelář FCI – na základě žádosti majitele – udělit titul za předpokladu, že kancelář FCI obdrží kompletní výsledky výstavy (seznam výsledků a katalog).
 

I.2. Plemena, která podle nomenklatury plemen FCI PODLÉHAJÍ zkoušce z výkonu
 

Aby měli nárok na titul C.I.B., všichni tito psi musí splnit následující požadavky:
 

a) získat ve dvou různých zemích od dvou různých rozhodčích 2 tituly CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) bez ohledu na počet soutěžících psů.

b) mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout období minimálně jednoho roku a jednoho dne. Toto má být chápáno následovně: např. od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2012.
 

Pro body a) a b) mohou být národním kynologickým organizacím uděleny výjimky pod podmínkou, žebudou schváleny Předsednictvem FCI.

Mimo bodů a) a b) musí psi plemen, která podle nomenklatury plemen FCI podléhají zkoušce z výkonu, složit zkoušku danou pro plemeno, při které se soutěží o CACT (Certificat d’Aptitude auChampionnat National de Travail) v kterékoli členské zemi FCI nebo zemi smluvního partnera. Datum této zkoušky se nebere v úvahu.

Pravidla pro mezinárodní šampionát FCI Strana 4
 

Každá žádost o C.I.B. titul pro plemena, která podle nomenklatury plemen FCI podléhají zkoušcez výkonu, musí být vyplněna národní kynologickou organizací země, kde má majitel trvalý pobyt.

Je na organizaci, aby provedla nezbytné kontroly týkající se platnosti zkoušky.

Pro tento typ žádosti je povinné použití oficiálního formuláře FCI (Příloha 2).

I.2.1. Specifikace pro plemena SKUPIN 1,2,3 (všestrannost, stopování, mondiorink, záchranářský výcvik), která podle nomenklatury plemen FCI podléhají zkoušce z výkonu

 

Pro titul C.I.B jsou platné pouze zkoušky organizované podle:

 • Pravidel FCI pro mezinárodní zkoušky všestranných psů a pro mezinárodní zkoušky stopařských psů (IPO a IPO-FH)

 • Mezinárodních pravidel pro soutěže v mondiorinku (IPO-MR)

 • - Pravidel FCI a IRO pro mezinárodní zkoušky záchranných psů (IPO-R)
   

1) IPO (všestrannost): pes musí získat v prvním stupni minimálně 70% bodů v každé disciplíně, t.j. stopa (IPO-A), poslušnost (IPO-B) a obrana (IPO-C). Přípravná zkouška - IPO-VO - není platnou zkouškou.
 

2) IPO-FH (stopování): pes musí získat minimálně 70% bodů ze dvou stop.
 

3) IPO-NS (severský styl)
 

4) IPO-MR (mondiorink): pes musí získat v první úrovni minimálně 80% bodů .
 

4) IPO-R (záchranářský výcvik): pes musí získat minimálně 70% bodů ve stupni A v každé disciplíně(2): Pachové práce (stopa, plocha, sutiny, laviny nebo voda) a Poslušnost a Dovednost
 

I.2.2. Specifikace pro plemena skupin 1,2,5 (pasení), která podle nomenklatury plemen FCIpodléhají zkoušce z výkonu
 

Pro titul C.I.B jsou platné pouze zkoušky:

 • FCI –HWT (Traditional nebo Collecting style)

 • Mezinárodní zkoušky pasteveckých psů (Traditional nebo Collecting style)

  1) FCI-HWT (Traditional nebo Collecting style): pes musí získat minimálně 60% bodů
  2) Mezinárodní zkoušky pasteveckých psů (Traditional nebo Collecting style): pes musí získat minimálně 70% bodů v prvním stupni.

   

I.2.3. Specifikace pro plemena skupiny 6, která podle nomenklatury plemen FCI podléhají zkoušcez výkonu
 

Plemena této skupiny musí složit loveckou zkoušku na živé a přirozené zvěři, ve které se soutěží otitul CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat National).
 

I.2.4. Specifikace pro všechna plemena ze skupiny 7
 

Plemena této skupiny musí získat:
 

- buď minimálně ocenění ,,velmi dobrý“ na národním field trialu, kde se soutěží o CACT (Certificatd’Aptitude au Championnat National), nebo na mezinárodním field trialu, kde se soutěží o CACIT(Certifcat d’Aptitude au Championnat International).

- nebo minimálně druhou cenu na národní (CACT) nebo mezinárodní (CACIT) lovecké zkoušce „pole a voda“

- nebo minimálně druhou cenu na národní (CACT) nebo mezinárodní (CACIT) všestranné lovecké zkoušce.
 

I.2.5. Specifikace pro retrívry, slídiče a vodní psy ze skupiny 8, kteří podle nomenklatury plemen FCIpodléhají zkoušce z výkonu
 

Psi této skupiny musí složit loveckou zkoušku na živé a přirozené zvěři, při níž se soutěží o CACT (Certificat d’Aptitude Championnat National).

Žádost pro udělení titulu C.I.B. pro plemena, která podlehájí zkoušce z výkonu: 

Žádost pro udělení titulu C.I.B. pro plemena, která nepodlehájí zkoušce z výkonu: