PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ SLOVINSKÉHO VÝSTAVNÍHO ŠAMPIONA (CH.V-SLO)

Pro udělení titulu slovinského výstavního šampiona, musí pes/fena obdržet:

 

 • Plemena, která podléhají zkoušce z výkonu mohou dosáhnout tohoto šampionátu a mohou vstoupit do třídy šampionů. Pouze CAC obdržené od 1.1.2016 mho but uznány. 

  •    Obdržení 5x titul CAC SLO, při obdržení pátého titulu musí být psovi více než 24 měsíců. 
  •    MInimálně 2 tituly CAC SLO musí být obdržené z mezinárodních výstav.
  •    Minimálně 1 titul CAC SLO musí být obdržený na speciální výstavě.
  •    Všechny tituly musí být obdržené od různých rozhodčích.


   

Pro udělení šampionátu je potřeba:
 

 - přiložit fotokopii průkazu původu a fotokopie posůdků a CAC kartiček.