PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ RAKOUSKÉHO JUNIOR ŠAMPIONA (ÖJCH)

Pro udělení titulu rakouského junior šampiona, musí pes/fena obdržet:

 

  •  3x titul Jugendbester nebo 2x titul jugendbester a 1x CACA ze třídy mezitřídy nebo třídy otevřené nejpozději do 24 měsíců jedince.

  • Obdržení tohoto titulu neopravňuje ke vstupu do třídy šampionů.