PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ SLOVINSKÉHO GRAND ŠAMPIONA (CH.J-SLO)

Pro udělení titulu slovinského grand šampiona, musí pes/fena obdržet:

 

  •  4x titul CAC SLO ve třídě šampionů, od tří různých rozhodčí.

 

  • 3x CAC SLO tituly musí být obdržené na mezinárodní výstavě
     

  • 1x CAC SLO musí být obdržený společně s titulem BOB, na mezinárodní výstavě.

 

Pro udělení šampionátu je potřeba:
 

 - přiložit fotokopii průkazu původu a fotokopie posůdků a CAC kartiček.