PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ RUMUNSKÉHO JUNIOR ŠAMPIONA (R-J.CH.)

  

Titul rumunský junior šampion se uděleuje:

  1. Psovi/feně, kteří obdrží titul 3x C.A.C.J. ve třídě mladých, od tří různých rozhodčích.

  2. Minimálně jeden z titulů musí být obdržen na mezinárodní výstavě.

Žádost pro udělení titulu, se ověřuje výstavními posudky, které jsou oraganizátory odevzdány na organizaci do 30 dnů po výstavě.
 

K udělení šampionatů je potřeba zaslat žádost, kopii rodokmenu, kopie posudků, potvrzení o zaplacení poplatku.

Poplatek za rumunského junior šampiona pro zahraniční vystavovatele činí 30 €. 

 

Online formulář, pro vyplnění žádostí zde.