MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY A PRÁCE (C.I.B.T.)

(Champion International de Beauté et Travail)

Všichni psi plemen, která podle nomenklatury plemen FCI podléhají zkoušce z výkonu, jsou oprávněni získat titul C.I.B.T. , jestliže splní podmínky pro oba šampionáty (tj. jsou-li držiteli C.I.B. i C.I.T., resp. C.I.T. (ft)/C.I.T. (ec)).

Každá žádost o titul C.I.B.T. musí být vyplněna národní kynologickou organizací země, kde má majitel trvalý pobyt.

Žádost pro udělení titulu C.I.B.T.