MEZINÁRODNÍ ŠAMPION PRÁCE (C.I.T.) 

(Champion International de Travail)

K tomuto titulu jsou oprávněna plemena, pro která jsou FCI organizované mezinárodní zkoušky nebofield trialy.
 

IV. 1. Všeobecná ustanovení pro lovecká plemena ze skupin 6-7-8 (s výjimkou pro kontinentální ohaře – viz IV.3), která podle nomenklatury plemen FCI podléhají zkoušce z výkonu
 

Aby měli nárok na titul C.I.T., musí tato plemena splnit následující požadavky:
 

 1. a)  získat v jakémkoliv věku dva CACITy (Certificat d’Aptitude au Championnat International deTravail) udělené na loveckých zkouškách nebo field trialech schválených FCI (tj. na zkouškách a závodech , kde jsou uplatněna mezinárodní pravidla FCI) od dvou různých rozhodčích v jedné nebo několika zemích. Tyto dva CACITy musí být spojené s dvěma prvními cenami.

 2. b)  získat ve věku nejméně 15 měsíců na mezinárodní výstavě pod patronací FCI, při jakémkoliv počtu vystavených psů, minimálně ocenění „velmi dobrý“, nebo v zemích, ve kterých toto ocenění neexistuje, druhou cenu v mezitřídě, otevřené nebo pracovní třídě.
   

IV. 1.1. Specifikace pro anglické ohaře ze skupiny 7

Jeden ze dvou CACITů musí být udělen na mezinárodním field trialu, na mezinárodním Grande Quetefield trialu nebo na mezinárodní lovecké zkoušce (praktický lov) v párech.

IV.2. Všeobecná ustanovení pro plemena ze skupin 1-2-3 (všestrannost, stopování, mondiorink,záchranářský výcvik), která podle nomenklatury plemen FCI podléhají zkoušce z výkonu
 

Aby měli nárok na titul C.I.T.,musí tato plemena získat:
 

 1. a)  ve věku minimálně 15 měsíců dva CACITy nebo dva RCACITy od dvou různých rozhodčích ve dvou různých zemích nebo pod organizací dvou klubů různé národnosti podle:

  • buď IPO zkoušky (všestrannost) ve stupni 3

  • nebo IPO-FH zkoušky (stopování)

  • nebo IPO-NS zkoušky (severský styl)

  • nebo IPO-MR zkoušky(mondiorink) na úrovni 3

  • nebo IPO-R zkoušky (záchranářský výcvik) třídy B, v jedné z následujících dvou disciplín:

   Poslušnost, Dovednost a Vyhledávání (stopování, plocha, sutina, lavina nebo voda),
    

 2. b)  ve věku minimálně 15 měsíců na mezinárodní výstavě pod patronací FCI při jakémkoliv počtu vystavených psů minimálně ocenění „velmi dobrý“ nebo v zemích, kde toto ocenění neexistuje,druhou cenu v mezitřídě, otevřené nebo pracovní třídě.
   

(Viz Směrnici FCI pro udělování CACIT na mezinárodních všestranných a stopařských zkouškách a FCI směrnice pro udělování CACIT na mezinárodních zkouškách záchranářských psů.).

IV.3. Všeobecná ustanovení pro plemena norníků ze skupin 3-4, která podle nomenklatury plemen

 

FCI podléhají zkoušce z výkonu

 1. a)  získat v jakémkoliv věku dva CACITy (Certificat d’Aptitude au Championnat International deTravail) udělené na trialech norníků schválených FCI od dvou různých skupin rozhodčích v jedné nebo několika zemích.

 2. b)  získat ve věku nejméně 15 měsíců na mezinárodní výstavě pod patronací FCI, při jakémkolivpočtu vystavených psů, minimálně ocenění „velmi dobrý“, nebo v zemích, ve kterých toto ocenění neexistuje, druhou cenu v mezitřídě, otevřené nebo pracovní třídě.

 3. c)  (pouze pro jezevčíky (148) a německé lovecké teriéry (103)): úspěšně absolvovat národní nebomezinárodní „Spurlaut“ trial (vydávání při nalezení pachu zvěře) POUZE s kořistí mimo zorné polepsa.

 4. d)  (Pro všechny norníky s výjimkou Airedale teriéra (7)): úspěšně absolvovat národní nebomezinárodní (přirozenou) zkoušku v noře.
   

IV. 4. Všeobecná ustanovení pro plemena kontinentálních ohařů ze skupiny 7

Kontinentální ohaři ze skupiny 7 jsou výlučně oprávněni na titul C.I.T. (ft) – field trial - nebo C.I.T. (ec)

(lovecká zkouška).
 

Aby měl pes nárok na titul C.I.T. (ft),pes musí získat:
 

 1. a)  minimálně ve věku 15 měsíců dva CACITy nebo jeden CACIT a dva RCACITy ne mezinárodním fieldtrialu organizovaném pod vedením nejméně jedné národní kynologické organizace a od různýchrozhodčích;

 2. b)  jestliže všechna ocenění byla získána na field trialu, kde se nevyžaduje přinášení, je potřeba
  k výše uvedenému ještě získat hodnocení minimálně „velmi dobrý“, nebo, v zemích,kde toto ocenění neexistuje, získat druhou cenu na field trialu organizovaném pod patronací FCI, kde sepřinášení vyžaduje;

 3. c)  minimálně ve věku 15 měsíců známku alespoň „velmi dobrý“, nebo v zemích, kde toto ocenění neexistuje, minimálně druhou cenu v mezitřídě, otevřené nebo pracovní třídě na mezinárodní výstavě pod patronací FCI nezávisle na počtu předvedených psů.
   

Aby měl pes nárok na titul C.I.T. (ec), musí získat:
 

 1. a)  ve věku minimálně 15 měsíců dva CACITy, nebo jeden CACIT a dva RCACITy na loveckých zkouškách organizovaných pod vedením nejméně jedné národní kynologické organizace a odrůzných rozhodčích;

 2. b)  jestliže všechna ocenění byla získána na loveckých zkouškách „pole a voda“, je potřeba k výše uvedenému ještě získat hodnocení „velmi dobrý“, nebo v zemích, kde toto ohodnoceníneexistuje, získat minimálně druhou cenu v národní lovecké zkoušce pod patronací FCI.

 3. c)  minimálně ve věku 15 měsíců alespoň hodnocení „velmi dobrý“, nebo v zemích, kde toto ocenění neexistuje,minimálně druhou cenu v mezitřídě, otevřené nebo pracovní třídě na mezinárodní výstavě pod patronací FCI, nezávisle na počtu předvedených psů.
  (Viz také Oficiální pravidla a Stanovy pro mezinárodní field trialy a mezinárodní lovecké zkoušky pro kontinentální ohaře)

   


Každá žádost o C.I.T., C.I.T.(ft) nebo C.I.T.(ec) pro plemena podléhající zkoušce z výkonu musí být vyplněna národní kynologickou organizací země, kde má majitel trvalý pobyt.

Tato organizace se musí ujistit,že CACITy započítávající se do C.I.T., C.I.T.(ft) nebo C.I.T.(ec) jsou v souladu s výše uvedeným a musí kanceláři FCI poskytnout všechny nezbytné informace.

V. KONKRÉTNÍ PRAVIDLA PRO CACIT
 

V.1. Všeobecné podmínky týkající se udělování CACIT
 

Na každých zkouškách či závodech může být udělen pouze jeden CACIT pro plemeno.

Jestliže je zkouška nebo závod, na kterém se soutěží o CACIT, posuzována body a jestliže více psů získá stejný počet bodů, metoda výběru má být stejná, jako je stanovena pro národní mistrovstvív zemi, kde se zkouška nebo závod koná.
 

Neposkytují-li pravidla tuto možnost, psi,kteří sdílejí první místo se musí zúčastnit další zkoušky nebo zkoušek, dokud jeden z nich nezíská víc bodů než ostatní. Je-li to možné, zkoušky by se měly skládat z kombinace všech cviků tvořících zkoušku nebo závod, v opačném případě budou dělat všechny cviky podle pořadí programu, dokud jeden pes nezíská více bodů než ostatní.
 

V.2. Konkrétní podmínky týkající se udělení CACIT pro norníky
 

Podle podmínek v jednotlivých pravidlech FCI pro norníky může být stejnému plemeni uděleno nazávodě několik CACITů.

(Viz také: CACIT – zvláštní pravidla pro norníky)

V.3. Konkrétní podmínky týkající se změny Reserve CACIT (RCACIT) na CACIT
 

RCACIT může být změněný na CACIT na základě žádosti majitele psa, který získal RCACIT nebo nazákladě žádosti jeho národní kynologické organizace za podmínky, že bude splněn jeden z následujících předpokladů:
 

 1. CACIT byl udělen psovi, který už má přiznán titul C.I.T. (titul bude potvrzený FCI) - s výjimkou kontinentálních ohařů.

 2. CACIT byl udělen psovi, který již získal dva CACITy, ať již byl titul C.I.T. potvrzen nebo ne.

 3. CACIT byl udělen psovi, který nemá rodokmen uznaný FCI, nebo má rodokmen uznaný FCI, ale neúplný (tj. bez alespoň tří úplných generací (14 psů) zapsaných v plemenných knihách uznanýchFCI/přílohách plemenných knih.

 4. CACIT byl udělen psovi, který je příliš mladý, aby mohl získat CACIT v souladu s různými pravidlyFCI pro pracovní/lovecké zkoušky nebo závody.

 5. Udělený CACIT byl z jakéhokoliv jiného důvodu zrušen.
   

Každá žádost o změnu RCACITu na CACIT musí být zaslána písemně (faxem, poštou nebo e-mailem)kanceláři FCI.

Žádost pro udělení titulu C.I.T. pro skupiny FCI 1., 2. a 3.

Žádost pro udělení titulu C.I.T. pro skupiny FCI 7. - field trial

Žádost pro udělení titulu C.I.T. pro skupiny FCI 3. a 4. pro plemena norníků:

Žádost pro udělení titulu C.I.T. pro skupiny FCI 7. - lovecká zkouška