MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION (C.I.E) 

(Champion International des Exposition)

Aby měli nárok na titul C.I.E , musí plemena, která podle nomenklatury plemen FCI podléhají zkoušcez výkonu, splnit následující požadavky:

a) získat ve třech různých zemích od tří různých rozhodčích 4 tituly CACIB bez ohledu na počet soutěžících psů,

b) mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout období minimálně jednoho roku a jednoho dne.Toto období má být chápáno následovně: např. od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2012.

Každá žádost o C.I.E. titul pro plemena, která podle nomenklatury plemen FCI podléhají zkoušcez výkonu, musí být vyplněna národní kynologickou organizací země, kde má majitel trvalý pobyt.

Na základě dohody s některými členy nebo smluvními partnery může kancelář FCI – na základě žádosti majitele – udělit titul pod podmínkou, že kancelář FCI obdrží kompletní výsledky výstavy (seznam výsledků a katalog).

III. PRAVIDLA SPOLEČNÁ PRO I. A II.TÝKAJÍCÍ SE CACIB/RCACIB
 

III. 1. Všeobecné podmínky týkající se udělování CACIB

Když plemeno zahrnuje více variet, které se odlišují v hmotnosti, barvě, typu srsti apod., Generální shromáždění FCI rozhodne, zda všechny variety mají soutěžit o jediný CACIB, nebo zda bude uděleno více titulů CACIB.

V případě neshody nebo nejasností stanoví Generální shromáždění FCI po konzultaci se členy ze země původu plemene a s komisí FCI pro standardy konečné rozhodnutí.
 

III. 2. Konkrétní podmínky týkající se CACIB/ RCACIB

Podmínky týkající se udělování a potvrzení CACIB a udělení RCACIB jsou popsané ve Výstavním řáduFCI.

Pravidla pro mezinárodní šampionát FCI Strana 7. 
 

III. 3. Konkrétní podmínky týkající se změny Reserve CACIB na CACIB

Titul RCACIB je automaticky změněn na CACIB, jestliže byl CACIB udělen psovi (podléhajícímu zkoušcez výkonu nebo ne), který již titul C.I.B má (tento titul musí být potvrzen FCI nejpozději v den výstavy).

RCACIB může být také změněn na CACIB, ale pouze na základě žádosti majitele psa,který vyhrálRCACIB, nebo na základě žádosti příslušné národní kynologické organizace pod podmínkou,že byl splněn jeden z následujících požadavků:

  1. 1)  CACIB byl udělen psovi, který nemá rodokmen uznaný FCI, nebo má rodokmen uznaný FCI, ale neúplný (tj. bez tří generací (14 psů) zapsaných v plemenných knihách/přílohách plemennýchknih uznaných FCI.

  2. 2)  CACIB byl udělen psovi, který byl přihlášen v nesprávné třídě, což mu zabránilo získat toto ocenění (viz Výstavní řád FCI, 5. třídy ).

  3. 3)  CACIB byl udělen psovi, který splňuje v den výstavy požadavky (ve smyslu počtu získaných CACIB a požadovaného období) pro titul C.I.B. uvedené v oddílech I. a II. To znamená pro plemena nepodléhající zkoušce z výkonu 4 CACIBy od tří různých rozhodčích ze tří různých zemí v období minimálně jednoho roku a jednoho dne, resp. pro plemena podléhající zkoušce z výkonu 2 CACIBy od dvou různých rozhodčích ze dvou různých zemí v období minimálně jednoho roku a jednoho dne.

  4. 4)  CACIB byl udělen psovi podléhajícímu zkoušce z výkonu, který je již držitelem titulu C.I.E. (Tento titul je potvrzen FCI nejpozději v den výstavy).

  5. 5)  Udělený titul byl z jakéhokoliv jiného důvodu zrušen.
     

V případě, že pes, který získal RCACIB je už držitelem titulu C.I.B. nebo C.I.E., pak RCACIB nemůže být za žádných okolností na CACIB změněn.

Každá žádost o změnu RCACIB na CACIB musí být zaslána písemně (faxem, poštou nebo e-mailem)kanceláři FCI.
 

Žádost pro udělení titulu C.I.E.

Žádost pro udělení titulu CACIB: