MEZINÁRODNÍ ŠAMPION FCI AGILITY (C.I.AG.)

(Champion International d’Agility)

Na titul C.I.AG mají právo všechna plemena, která podle nomenklatury plemen FCI podléhají, nebonepodléhají zkoušce z výkonu.

Aby mohl získat titul C.I.AG., musí pes:

  1. a)  ve věku nejméně 18 měsíců, ve dvou různých zemích a od dvou různých rozhodčích získat dva

    CACIAG (Cetificat d’Aptitude au Championnat International d’Agility)

  2. b)  mezi prvním a posledním titulem CACIAG musí uplynout období nejméně jednoho roku a

    jednoho dne. Toto období má být chápáno následovně: např. od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2012.

  3. c)  získat minimálně známku „dobrý“ na mezinárodní výstavě pod patronací FCI
     

Konkrétní podmínky týkající se udělování titulu CACIAG/RCACIAG a změny Reserve CACIAG (RCACIAG) na CACIAG jsou uvedené v Požadavcích na získání titulu Mezinárodní šampion Agility.
 

Každá žádost o C.I.AG. titul musí být vyplněna národní kynologickou organizací země, kde má majitel trvalý pobyt.


Každá žádost o změnu RCACIAG na CACIAG musí být kanceláři FCI zaslaná písemně (faxem, poštou, e-mailem).

Žádost pro udělení titulu C.I.AG.