MEZINÁRODNÍ DOSTIHOVÝ ŠAMPION FCI (C.I.C.)

(Champion International de Course)

Titul C.I.C. mohou získat jen plemena chrtů ze skupiny 10.


Aby mohli získat titul C.I.C., musí chrti splnit následující podmínky:

 1. a)  získat na mezinárodních dostizích nebo coursinkových závodech nejméně:

  • 3 x CACIL (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Lévriers) nebo

  • 2 x CACIL a 2 x RCACIL (Reserve CACIL)
    

   Pouze pro psy registrované v následujících zemích (Norsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Rusko) platí:

  • 2 x CACIL (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Lévriers) nebo

  • 1 x CACIL a 2 x RCACIL (Reserve CACIL)

   ve dvou různých zemích (v závodech nebo dostizích organizovaných dvěma různými národními kynologickými organizacemi) v období minimálně jednoho roku a jednoho dne. Toto období má být chápáno následovně: např. od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2012.
    

 2. b)  získat ve věku alespoň 15 měsíců minimálně známku „velmi dobrý“ v mezitřídě, otevřené , pracovní třídě nebo třídě šampionů na mezinárodní výstavě CACIB. (Jestliže byl titul CACIL získán po 1. 1. 2017 je pro možnost udělení titulu CACIL nutné, aby známka „velmi dobrý“ byla doložena společně s registrací k Mezinárodnímu dostihu (nebo coursinku) FCI).
   

Každá žádost o titul C.I.C. musí být vyplněná národní kynologickou organizací země, kde má majitel trvalý pobyt.

Je na organizaci, aby provedla nezbytné kontroly týkající se RCACIL a získaných kvalifikací a příslušné dokumenty zaslala do kanceláři FCI společně se žádostí.
 

Pro tento typ žádosti je povinné použití oficiálního formuláře FCI (Příloha 4).

Žádost pro udělení titulu C.I.C.