MEZINÁRODNÍ PASTEVECKÝ ŠAMPION (C.I.TR.)

(Champion International de Troupeau)

XII.1. Konkrétní ustanovení pro udělování titulu CACITR/RCACITR
 

Konkrétní ustanovení pro udělování titulu CACITR/RCACITR jsou uvedena ve Směrnicích FCI pro udělování titulu CACITR (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Troupeau) naMezinárodních soutěžích FCI pasteveckých psů (FCI Herding Trials – IHT) – Traditional & Colleting Style.

V každém závodě může být udělen pouze jeden titul CACITR.
 

XII.2. Všeobecná ustanovení

Titul C.I.TR mohou získat pouze psi plemen, pro která jsou pořádány závody (trialy) CACITR podpatronací FCI – viz přílohu ke Směrnicím FCI pro udělování titulu CACITR na Mezinárodních soutěžích pasteveckých psů).
 

Aby mohl získat titul Mezinárodní pastevecký šampion (C.I.TR.), musí pes:

  1. a)  v jakémkoli věku získat 2 tituly CACITR (Certificat d’Aptitude au Championnat International deTroupeau), a to od dvou různých rozhodčích a ve dvou různých zemích nebo na závodech pořádaných 2 kluby z různých zemí;

  2. b)  ve věku nejméně 15 měsíců získat na mezinárodní výstavě pořádané pod patronátem FCI , bezohledu na počet vystavovaných psů, alespoň hodnocení „velmi dobrý“ v mezitřídě, pracovní nebo otevřené třídě.
     

Každá žádost o C.I.TR. titul musí být vyplněna národní kynologickou organizací země, kde má majiteltrvalý pobyt. Je na organizaci, aby provedla nezbytné kontroly týkající se získané kvalifikace na mezinárodní výstavě.

XII.3. Konkrétní ustanovení pro změnu titulu Reserve CACITR (RCACITR) na CACITR

Titul RCACITR může být změněn na CACITR na základě žádosti majitele psa, který získal RCACITR, nebo na základě žádosti jeho národní kynologické organizace při splnění některé z následujících podmínek:

  1. Titul CACITR byl udělen psovi, který je již mezinárodním pasteveckým šampionem (jeho titul je potvrzen FIC), nebo psovi, který splňuje požadavky týkající udělení titulu CACITR (tj. 2 tituly CACITR udělené 2 různými rozhodčími ve 2 různých zemích nebo na akcích pořádaných 2kluby z různých zemí).

  2. Titul CACITR byl udělen psovi, který nemá rodokmen uznaný FCI nebo má rodokmen uznaný FCI, který je ale neúplný (tj. bez tří úplných generacích (14 psů) zapsaných v plemennýchknihách uznaných FCI/přílohách plemenných knih).

Žádost pro udělení titulu C.I.TR.