MEZINÁRODNÍ ŠAMPION FCI OBEDIENCE (C.I.OB.)

(Champion International d‘Obedience)

XI.1. Všeobecná ustanovení
 

Na titul C.I.OB. mají právo všechna plemena, která podle nomenklatury plemen FCI podléhají nebo nepodléhají zkoušce z výkonu.
 

Aby mohl získat titul C.I.OB., musí pes:

 1. a)  ve věku nejméně 15 měsíců získat ve dvou různých zemích dva CACIOB (Certificat d’Aptitude au

  Championnat International d’Obedience)

 2. b)  mezi prvním a posledním CACIOB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne.Toto období má být chápáno následovně: např. od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2012.

 3. c)  získat minimálně známku ,,dobrý“ na mezinárodní výstavě pod patronací FCI.
   

Každá žádost o titul C.I.OB. musí být vyplněna národní kynologickou organizací země,kde má majitel trvalý pobyt.
 

XI.2. Konkrétní ustanovení pro změnu titulu Reserve CACIOB (RCACIOB) na CACIOB
 

Titul RCACIOB se automaticky změní na CACIOB, jestliže dojde ke splnění alespoň jednéz následujících podmínek:

 1. Titul CACIOB byl udělen psovi, který nemá rodokmen uznaný FCI nebo má rodokmen uznaný FCI, který je ale neúplný (tj. bez tří úplných generacích (14 psů) zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI/přílohách plemenných knih);

 2. Titul CACIOB byl udělen psovi, který je již držitelem titulu C.I.OB (potvrzeném FCI).
   

Titul RCACIOB může být změněn na CACIOB na základě žádosti majitele psa, který získal RCACIOB, nebo na základě žádosti jeho národní kynologické organizace, za předpokladu, že je splněna jedna z následujících podmínek:
 

 1. Titul CACIOB byl udělen psovi, který je příliš mladý, aby mohl získat titul CACIOB

 2. Udělený titul CACIOB byl z jakéhokoliv jiného důvodu zrušen.
   

Každá žádost o změnu titulu RCACIOB na C.I.OB. musí být kanceláři FCI zaslaná písemně (faxem,poštou, e- mailem).

Žádost pro udělení titulu C.I.OB.