MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY A VÝKONU FCI (C.I.B.P.)

(Champion International de Beauté et Performance)

Aby mohl získat titul C.I.B.P. , musí psi plemen chrtů ze skupiny 10 splnit následující podmínky:a) získat minimálně


- 2 CACIBy nebo
- 1 CACIBy a 2 RCACIBy

ve dvou různých zemích od dvou různých rozhodčích v období jednoho roku a jednoho dne. Totoobdobí má být chápáno následovně: např. od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2012.

  1. b)  zúčastnit se minimálně tří CACIL mezinárodních startů (dostihů nebo coursinkových závodů)

  2. c)  získat nejméně jeden (1) CACIL nebo dva (2) RCACILy na mezinárodních akcích (dostizích nebo coursinkových závodech)

Každá žádost o C.I.B.P. titul musí být vyplněna národní kynologickou organizací země, kde má majitel trvalý pobyt.

Je na organizaci, aby provedla nezbytné kontroly týkající se RCACIL a účasti na mezinárodních CACIL akcích a příslušné dokumenty zaslala do kanceláři FCI společně se žádostí.

IX. PRAVIDLA SPOLEČNÁ PRO BODY VII A VIII TÝKAJÍCÍ SE CACIL
 

IX.1. Konkrétní podmínky týkající se udělování CACIL/RCACIL
 

Konkrétní podmínky týkající se udělování CACIL/RCACIL jsou uvedeny v Pravidlech FCI promezinárodní dostihy chrtů FCI a Coursinkové závody.

Středomořská plemena chrtů ze skupiny 5 (faraónský pes, cirneco, ibizský podenco a kanárskýpodenco) nemohou získat CACIL/RCACIL ani nemají právo na titul C.I.C nebo C.I.B.P.
 

IX. 2. Konkrétní podmínky pro změnu Reserve CACIL (RCACIL) na CACIL
 

RCACIL může být změněn na CACIL na základě žádosti majitele psa, který získal RCACIL, nebo nazákladě žádosti jeho národní kynologické organizace, za předpokladu, že je splněna jedna
z následujících podmínek:

  1. 1)  CACIL byl udělen psovi, který je již držitelem titulu C.I.C (titul je potvrzen FCI)

  2. 2)  CACIL byl udělen psovi, který nemá rodokmen uznaný FCI nebo má rodokmen uznaný FCI, kterýje ale neúplný (tj. bez tří úplných generacích (14 psů) zapsaných v plemenných knihách uznanýchFCI/přílohách plemenných knih).
     

Každá žádost na změnu RCACIL na CACIL musí být zaslána písemně (faxem, poštou, e-mailem)kanceláři FCI.

Žádost pro udělení titulu C.I.B.P.