Podmínky pro udělení titulu maďarského šampiona (HCH)

Titul maďarského šampiona se uděluje: 

 

  •  Plemenům, která podlehají zkoušce z výkonu.
     

  1. Psovi/feně, kteří obdrží 3x CAC , která must být získána na FCI výstavách opořádaných v Maďarsku, ve třídě- mezitřídě-, otevřené- a pracovní od minimálně 2 rozhodčích. Ze obdržených 3 CAC titulů, musí být minimálně 1 získaný z MEOESZ centrální asociací, která organizuje mezinárodní CACIB výstavu, další z CAC titulů může být obdržen na jakékoli výstavě CACIB, organizovanou v Maďarsku, a poslední z titulů musí být obdržen z národní výstavy CAC v Maďarsku. Mezi prvním a posledním titulem CAC musí uplynout rok a den (366 dní). Podmínka pro udělení titulu maďarského šampiona je v tomto případě vydaný certifikát o vykonané pracovní zkoušce, zkušebný test daného plemene.

 

  •  Plemena, která nepodléhají zkoušce z výkonu
     

  1. podmínky pro udělení maďarského jsou obdržením 4 CAC, které music but obdržený na výstavách pořádaných v Maďarsku ve třídách mezitřída-, otevřená- a pracovní, od minimálně tří různých rozhodčí. Z obdržených CAC titulů, musí být minimálně 1 získaný z MEOESZ centrální asociací, která organizuje mezinárodní CACIB výstavu, další z CAC titulů může být obdržen na jakékoli výstavě CACIB, organizovanou v Maďarsku, a zbylé tituly musí být obdrženy z národní výstavy CAC v Maďarsku. Mezi prvním a posledním titulem CAC musí uplynout rok a den. (366 dní).

 

(d) Při získávání HCH šampiona může but jeden titul obdržený od chovatelské organizace - na klubových výstavách, může nahradit jeden z titulů CAC získaných na výstavě CACIB s podmínkou přísného dodržení získávání titulů- jeden titul musí být udělen MEOE Alliance centrálně organizovanou výstavu CACIB MEOE Alliance centrally organised CACIB show.

ZDE
Formulář pro udělení titulu Maďarského šampiona: