EVROPSKÁ VÝSTAVA PSŮ
Wels
19. a 20.5.2018

Fédération Cynologique Internationale (FCI)

     Českomoravská kynologická unie (CMKU)

Český kynologický svaz (ČKS)

 

NORD BOHEMIA CANIS z.s.

19.  &  20. 5. 2018

 

v areálu výstaviště „Zahrada Čech“ Litoměřice

 

 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ VŠECH PLEMEN  -  CACIB FCI

INTERNATIONAL DOG SHOW  -  CACIB FCI

 

Nord Bohemia Canis z.s.,                                                                                                  tel.  +420 720 633 732 (Ing. Kubešová)

 Litoměřice                                                                                                                                    /pondělí až pátek 8.00 – 18.00 hodin/

e-mail: nordbohemiacanis@seznam.cz                                                                                            www.nordbohemiacanis.cz

 

1. uzávěrka       /       1st entry close                 4. 4. 2018

 2. uzávěrka       /       2nd entry close              14. 4. 2018

*3. uzávěrka       /       3rd entry close               23. 4. 2018

*3. uzávěrka – přihlášky je možné zasílat pouze prostřednictvím systému DogOffice

Pro zařazení přihlášky do 1., 2., a 3. uzávěrky rozhoduje datum zadání do systému DogOffice nebo datum poštovního razítka na obálce zaslané přihlášky..

On-line přihláška je možná prostřednictvím systému DogOffice.

Po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva, pokud toto nenastane přihláška NEPROBĚHLA!!!!!  Přihlášky zaslané e-mailem nebudou přijaty!

 

PROGRAM:                                             

 7.00     Přejímka psů / Dogs admission

 9.00 – 14.00     Posuzování / Judging

11.00 – 13.00     Junior Handling

14.00 – 17.00     Soutěže / Final competitions

 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY / ENTRY FEES
 

                                                              1. uzávěrka  - 4.4.2018                       2. uzávěrka - 14.4.2018                                                     *3.  uzávěrka- 23.4.2018. *Pouze                                                                                                                                                                                                                                     prostřednictvím systému DogOffice

                                                             1st entry deadline- 4.4.2018               2nd entry deadline - 14.4.2018                                        *3rd entry deadline - 23.4.2018. *NO                                                                                                                                                                                                                               systému DogOffice
 

za 1. psa včetně katalogu                               800 Kč                                                      1 000 Kč                                                                          1 200 Kč

the 1st dog including catalog                          45 €                                                              55 €                                                                                  65 €
 

za dalšího psa                                                 600 Kč                                                        800 Kč                                                                          1 000 Kč
another dog                                                      35 €                                                             45 €                                                                                  55 €
 

třída štěňat, dorostu, veteránů                      300 Kč                                                         400 Kč                                                                            500 Kč

Baby, Puppy and Veteran classes                     25 €                                                             30 €                                                                                 35 €                  

soutěže                                                            200 Kč                                                          300 Kč                                                                            400 Kč

competitions                                                      20 €                                                              25 €                                                                                30 €

If you pay on the show you will pay the payment the 3rd closse + 5 € for each dog and day.

 

ZA PSY ČESKÝCH NÁRODNÍCH PLEMEN na 1. uzávěrku:  600 Kč za prvního psa, za druhého 450 Kč. Za štěňata, dorost a veterány 225 Kč (dle rozhodnutí valné hromady ČMKU z 25. 3. 2017). Ostatní (2. a 3. uzávěrka) uzávěrky plná částka. Těm, kteří zaplatí celou částku na 1. uzávěrku, bude 25% vráceno.

Za prvního vystavovaného psa se nepovažuje pes ze třídy štěňat, dorostu a veteránů. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že údaje o majiteli/ majitelích jsou je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu

Inzerce v katalogu  / Advertisments:                   1 A5 strana 1000 Kč / 1 Seite 40 EUR,   ½ A5 strany 500 Kč / ½ A5 20 EUR

Manipulační poplatky: (storno přihlášky či přeřazení psa či feny do jiné třídy nelze provést po termínu třetí uzávěrky)

-  stornování vystavovatelem do termínu třetí uzávěrky 100,-Kč

 - přeřazení psa či feny do jiné třídy na žádost vystavovatele do termínu třetí uzávěrky 100,- Kč

Fio banka a.s. Praha, název účtu Nord Bohemia Canis                         

pro Kč:  č.ú. 2000712859/2010,IBAN: CZ1720100000002000712859, BIC: FIOBCZPPXXX

pro Euro: č.ú.  2200712861/2010, IBAN: CZ5120100000002200712861,BIC: FIOBCZPPXXX

Platby na jiné č. účtu nebudou akceptovány!

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou.

Při platbě uveďte jako variabilní symbol VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO!!!

 

Doklady k účasti na výstavě:

  • průkaz původu psa, nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán (tř. štěňat, dorostu)

  • očkovací průkaz psa nebo pas s platným očkováním proti vzteklině

Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 600 Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Pro každého psa nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce musí být přiložena úplná a čitelná kopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince; u jedinců hlášených do třídy pracovní nebo šampiónů pracovní certifikát  nebo kopie šampionátu (v opačném případě bude jedinec zařazen do třídy otevřené).

Fill in an different entry form for each dog! Enclose a photocopy of the pedigree, for champion class and working class a proof of entitlement.

Přeřazování psa z jednoho rázu (velikostní, barevný, typ srsti) do druhého není na výstavě povoleno. Přeřazovat psa ze třídy do třídy na výstavě je možné pouze s písemným souhlasem pořadatele a je povoleno pouze v případě, že došlo k záměně plemene nebo pohlaví nebo že chybné zařazení psa je způsobeno pořadatelem.

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:  /  ENTRY FORMS SHALL BE SENT TO:
 

Nord Bohemia Canis,z.s.

Ing.Marta Kubešová

Bříza 141

413 01  Roudnice nad Labem

Přijetí psa na výstavu bude 10 dní před výstavou potvrzeno vstupním listem (s využitím elektronické pošty) s uvedením dne, kdy bude Váš pes posouzen. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Fotokopie nevracíme.

The acceptance of a dog will be confirmed 10 days before the show by a entry document with a date when your dog will be judged. The organizer ist not responsible for a wrongly entry form. Photocopies are not given back.

Návrh rozhodčí:

Veškeré informace převzaty ze stránky: http://nordbohemiacanis.cz

Přihlašování

Pomocí systému Dog office
 ZDE

Propozice:

Místo konání výstavy

time4dogshow@gmail.com / Praha / Veronika Šejcová a team

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon