Podmínky pro udělení titulu "VDH Winner of the Year"

Titul německý "VDH Winner of the Year" titul m ůž být udělen: 

1. Jedincům, kteří za 1 kalendářní rok obdrželi 4x CACIB 
2. Dva tituly CACIB musí být obdržené na dvou výstavních víkendech VDH, tedy na mezinárodních výstavách označených jako - VDH-Europasieger and International Show / Bundessieger- and International Show / German Winner- and International Show / VDH Annual Trophy- and International Show.

3. Další dva tituly CACIB mohou být obdržené na ostatních mezinárodních výstavách.

Obdržení tohoto titulu opravňuje pro vstup do třídy šampionů.

K žádosti o přiznání titulu musí být přiložené:

  • Kopie posudků z daných výstav

  • Kopie rodokmenu

  • Údaje o majiteli, včetně aktuální adresy (tyto údaje budou uvedené na certifikátu)

Vystavení certifikátu je zdarma.

Adresa pro případné dotazy:

Verband fuer das Deutsche Hundewesen
Frau Buchholz
Westfalendamm 174
44141 Dortmund
E-Mail: buchholz[at]vdh[.]de