Podmínky pro udělení německého šampiona
 

Titul německý šampion se uděluje: 

1. Psovi nebo feně, kteří získali 5x titul "German Champion (VDH)".
2. Tři tituly musí být obdržené na mezinárodních nebo národních výstavách.

3. Všech 5 zmíněných titulů musí být od 3 různých rozhodčích.

4. Mezi prvním a posledním titulem musí uběhnout 12 měsíců.

Rezervní titul může být udělen druhému nejlepšímu psovi/feně a následně uznán pokud v den konání výstavy jedinec, který uvítězoil má přiznaný tiul německého šampiona.


Německého šampiona na požádání majitele potvrzuje:


VDH Service GmbH
To the attention of Mrs. Eisenberg
Westfalendamm 174
44141 Dortmund

K žádosti je třeba priložit origánly 5 kartiček a kopie posudkových listů z příslušných výstav, fotokopii průkazu původu psa a informace, poté adresa a informace o majiteli, které budou uvedené na diplomu.
 

  • Poplatek za Německého junior šampiona činí 40 €. 

Poplatek musí být uhrazen na níže uvedený bankovní účet.

VDH Service GmbH
Sparkasse Dortmund
Konto-Nr.: 1 165 690
BLZ: 440 501 99
IBAN: DE64 4405 0199 0001 165690
BIC DORTDE33