Podmínky pro udělení německého junior šampiona
 

Titul německý šampion mladých se uděluje: 

1. Psovi nebo feně, kteří získali 3x titul "German Youth Champion (VDH)".
2. Dva tituly musí být obdržené na mezinárodních nebo národních výstavách, od dvou různých rozhodčích.


Německého šampiona mladých  na požádání majitele potvrzuje:


VDH Service GmbH
To the attention of Mrs. Eisenberg
Westfalendamm 174
44141 Dortmund

K žádosti je třeba priložit kopie tří posudkových listů z příslušných výstav, fotokopii průkazu původu psa a informace, poté adresa a informace o majiteli, které budou uvedené na diplomu.
 

  • Poplatek za Německého junior šampiona činí 25 €. 

Poplatek musí být uhrazen na níže uvedený bankovní účet.

VDH Service GmbH
Sparkasse Dortmund
Konto-Nr.: 1 165 690
BLZ: 440 501 99
IBAN: DE64 4405 0199 0001 165690
BIC DORTDE33