Řád pro udělování titulu " ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION "
 

Podmínky pro psa a feny:
 

1)  zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP

2)  ocenění minimálně od 2 rozhodčích

3)  započítávají se všechny výstavy konané v ČR pod patronací ČMKU, tedy výstavy národní, mezinárodní,

klubové, speciální, krajské a oblastní.4)  ocenění rozhodčí zaznamená ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu o

výsledcích výstavy

5)  Titul ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné formy dokladů o výsledcích výstav předložených majitelem psa/feny. kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa/feny (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa/feny) a žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020

 Šampionát vystavuje:

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
Praha 8 – Kobylisy
CZ-182 53

 

  • Poplatek za vystavení šampiona činí - ZDARMA.