Příloha č. 1 - šampion práce - agility

Titul Šampion práce ČR – agility se přiznává na základě Čekatelství šampionátu práce - CACT (dále jen CACT).

CACT je udělován pouze jedincům s PP na závodech navržených výborem Klubu Agility ČR (KAČR) a schváleném P ČMKU - max. 6x do roka - na základě žádosti pořadatele. Získaný CACT je zapisován do Výkonnostního průkazu agility na žádost psovoda.
 

CACT může být zadán pouze nejlepšímu jedinci plemene v pořadí výsledků součtu otevřených soutěží Agility + Jumping v každé z velikostních kategorii zvlášť. Obě soutěže musí proběhnout během jednoho závodu, maximálně během 48h.
Na CACT může být navržen každý jedinec plemene, který v součtu obou soutěží získá maximálně 5,99 trestných bodů (hodnocení výborně); totéž platí pro druhého v pořadí. Druhý v pořadí může získat Res. CACT, který platí jako CACT v případě vítězství psa, který je již držitelem titulu Šampion práce ČR – agility. CACT  lze přidělit i psu, který Šampiona práce ČR již má.