Řád pro udělování titulu  ŠAMPION KRÁSY A VÝKONU ČR

 

K získání tohoto titulu musí pes/fena získat nejméně ve dvou závodních sezonách a nejméně ve dvou výstavních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok):

  1. 1)  3x čekatelství CACT z dostihu, či coursingu.

  2. 2)  3x čekatelství CAC nejméně od dvou různých rozhodčích. CAC a CACT lze použít jen 1x a nelze uplatnit

    čekatelství, které bylo použito pro přiznání jiného titulu udělení jiného titulu (JCH,Ch, GrCh, DaC

    šampion).

  3. 3)  Musí se na závodech s udělováním CACT (musí být nejméně tři jedinci v plemeni na startu) nejméně 5x

    umístit v 1. polovině startovního pole (= v případě lichého počtu startujících se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů), a na coursingu současně i získat nejméně 2/3 možného celkového počtu bodů. Do požadovaného počtu se započítávají i CACT uvedeni v bodě 1). Údaje je třeba doložit potvrzením DaCK

4) CACT muže získat i pes/fena, kteří již titul Šampion krásy a výkonu ČR mají, pak Res. CACT platí jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU.

5) Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT dokladů o získání CACT z dostihu/coursingu, tří dokladů o získání CAC, kopie Dostihové licence s vyznačenými potřebnými pěti závody, potvrzením DaCK a průkazu původu psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020