Řád pro udělování titulu „DOSTIHOVÝ ŠAMPION ČR“ a „COURSINGOVÝ ŠAMPION ČR“ 

 1.  K získání titulu Český dostihový nebo Český coursingový šampion musí pes získat 3x CACT z dostihu či coursingu. Období mezi získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 2 dostihové sezóny.

 2. K tomu musí pes navíc získat ve věku nad 15 měsíců ocenění nejméně velmi dobrý od dvou

 3. různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno takové ocenění musí získat mezi

 4. prvním a posledním CACT (tj. po prvním a před třetím CACT).

 5. Získá-li CACT pes, který již má potvrzený titul Dostihový šampion ČR, platí reserve CACT jako CACT.
  Potvrzení titulu si majitel s r.CACT ověří na sekretariátu ČMKU.4)  Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z dostihů/coursingů, výstavních posudků a průkazu původu psa.
  Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
  5)  CACT lze použít pouze pro přiznání jednoho titulu.
   

 6. Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020