PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ CHORVATSKÉHO JUNIOR ŠAMPIONA (CH M HR)

Pro udělení titulu chorvatského junior šampiona, musí pes/fena obdržet:

 

  •  3x titul Junior Dog Winner, od minimálně dvou různých rozhodčích.

 

  •  Jeden titul Junior Dog Winner může but nahrazen titulem CAC-HR, pokud ho pes/fena obdrží do věku maximálně 18 měsíců.


Obdržení titulu Chorvatský junior šampion neoprvavňuje ke vstupu do třídy šampionů.  

  •  Poplatek za vystavení diplomu chorvatského šampiona - 20,00 Euro

  •  Poplatek za vystavení ozdobného doplomu - 20,00 Euro

Šampionát vystavuje:

Croatian Kennel Club, Ilica 61, 10000 Zagreb 

Zagrebačka banka d.d

2360000-1000000013

 

Bankovní spojení:

Kto.No 2400026293 – 3206548

SWIFT ZABA HR2X

IBAN code HR5723600001101353640

 Při platbě kartou bude účtována částka ve výši 5% na pokrytí nákladu na platbu kartou. 

Formulář pro udělení titulu Chorvatského junior šampiona: